top of page

VÄLKOMMEN TILL 

Almaskolan med fokus på kultur och klokskap.

VÄLKOMMEN TILL

ALMASKOLAN 

I VÄSTERÅS

Visionen för Almaskolan är att genom waldorf-pedagogik vara ett tydligt pedagogiskt alternativ i Västerås. Det grundar sig på en övertygelse om varje elevs individuella kraft att nå sin fulla potential och bära sig själv i gemenskap med andra.

 

Waldorfpedagogiken är ett förhållningssätt som syftar till att väcka nyfikenhet, lust och förmåga till iakttagelse och reflektion kring omvärlden och det egna jaget. Därmed ställer waldorfpedagogiken höga krav på varje individ – elev som lärare. En hög grad av trygghet och studiero, hög närvaro, ordning och reda skapar grunden för att uppnå detta.

Med fokus på att skapa hela människor.

Almaskolan är en fristående skola som drivs helt utan vinstintresse. Skolan är godkänd av Skolinspektionen och följer de mål och riktlinjer som finns angivna i skollag och läroplan. Waldorfskolor i Sverige hämtar också inspiration och vägledning från En väg till frihet, waldorfskolans egna pedagogiska måldokument.

waldorfvasterasbylindaeliasson2018-web-135.jpg
Skärmavbild 2023-05-24 kl. 10.56.42.png

NYHETER

bottom of page