top of page
waldorfvasterasbylindaeliasson2018-web-162.jpg

Förskolan
Barnträdgården

Vår systerstiftelse, Stiftelsen Västerås Steinerbarnträdgård, driver i vår vackra och rofyllda miljö förskolan Barnträdgården. Där tar de gärna emot barn mellan 1 och 5 år. Barnträdgården eftersträvar små barngrupper. Avdelningarna heter Humlan, Solgläntan och Regnbågen. Förskolan är öppen mellan 7.00 och 17.00. Ekologiska och biodynamiska råvaror är måste för den hemlagade och välsmakande vegetariska maten. 

NATUREN GER RYTM

För verksamheten och barnen. Årstidernas växlingar ger förskolan dess grundläggande rytm. Även veckan och dagen är rytmiskt upplagda. Fri lek växlar med samlade aktiviteter, matsituationer och vilostund i en återkommande rytm. Så skapas ett inre lugn och trygghet för barnen.

 

LEKEN GÅR I FÖRSTA HAND

Och är grunden för mognad, initiativrikedom och gott omdöme. Den fria leken, och med detta menas leken som utvecklas utan inblandning av vuxna stärker barnens personlighet och fantasi. Här ges barnen glädjeupplevelse och rum att öva sina sociala, motoriska och kreativa förmågor.

 

HANTVERK OCH MUSIK

Tillhör förskolans vardag. Små och stora händer glädjer sig åt att arbeta med hantverk i ull och trä, modellering i bivax, akvarellmålning och att rita med vaxkritor. Pentatonisk flöjt, klangspel, lyra är instrument i barnens vardag. Sånger, ramsor och sånglekar läggs på minnet.

 

SAGOR OCH STILLHET

Är vi måna om. Sagor och berättelser är älskade på förskolan. Det muntliga berättandet är ett naturligt inslag och förkommer under vilan och vid samlingar. Vilan är viktig. Därför skapas under förskoledagen rum och möjlighet för alla barn att andas ut och ta en paus.

GODA FÖREBILDER

Återspeglar sig i barnens sätt att vara. På förskolan arbetar alla vuxna med det som behövs t.ex. trädgårdsarbete, matlagning och bakning, täljning, olika handarbeten och andra hushållssysslor.

 

VÅR UTEMILJÖ

Bra för motorik och själen. Skogspartier växlar med trädgård, äng, eldplats, kompost, hönshus och andra spännande platser som inbjuder till upptäcktsfärder, balansträning, bygg-, spring-, sand- och vattenlekar, klättring, samt allt vad barnens fantasi kan leda till. På Barnträdgården är man ute stora delar av dagen i förskolans naturliga utemiljö.

bottom of page