top of page

Vi som jobbar här

På Almaskolan arbetar lärare och annan personal utifrån ett gemensamt ansvar för hela skolan. Vi eftersträvar att vi tillsammans ska representera en stor bredd i bakgrund, erfarenhet och utbildning.

waldorfvasterasbylindaeliasson2018-web-340-1.jpeg

Vår rektor
och skolchef

Johan Östlund

Har du frågor om skolan eller vill du att ditt barn ska börja här? Mejla eller ring vår rektor Johan Östlund.

Klasslärare

Ämneslärare och medarbetare

Fritidshemmet

Stiftelsen Almaskolan

bottom of page