top of page
waldorfvasterasbylindaeliasson2018-web-114.jpg

Anpassad grundskola

I Waldorfskolans pedagogik betonas människans mångsidighet, som kommer till uttryck i olika begåvningar. Växandet och lärandet utgör en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter. Detta gör att waldorfpedagogiken är lämplig för alla elever. Eleverna går inkluderade i grundskoleklass och när de behöver extra stöd finns en stödjande resurs vid sin sida. Klassläraren anpassar alltid undervisningen och kraven efter varje elevs förutsättningar. Med vårt arbetssätt får alla elever i anpassad grundskola arbeta på sin nivå med samma stoff som övriga elever i klassen. De kan hela tiden lära genom att lyssna, läsa, skriva, måla och dramatisera i grupp. Alla våra elever har möjligheten till ett konstnärligt arbetssätt. Den anpassade grundskolan på Almaskolan gäller från förskoleklass upp till årskurs 6.

bottom of page