top of page

Vår skola

Almaskolan är en fristående waldorfskola som drivs helt utan vinstintresse. Den är godkänd av Skolinspektionen och följder de mål och riktlinjer som finns angivna i skollag och läroplaner. Waldorfskolan i Sverige hämtar också inspiration och vägledning från En väg till frihet, waldorfskolans egna pedagogiska måldokument.

waldorfvasterasbylindaeliasson2018-web-135.jpg

Waldorfskolor finns över hela världen och har funnits i över 100 år. 

Skärmavbild 2023-05-24 kl. 10.57.08.png

Waldorfpedagogiken

Den första waldorfskolan öppnade dörrarna 1919 i Stuttgart. En skola för 140 barn vid fabriken Waldorf-Astoria, som även fick namnge pedagogiken. Utöver att vara en av historiens första samskolor var det även en aldrig tidigare skådad pedagogik, en pedagogik som satte barnet i fokus. Anledningarna till att Rudolf Steiner grundade denna nydanande skola var många, men den starkaste impulsen var att se till att det obeskrivbara och meningslösa lidande som utspelats under Första världskriget aldrig skulle ske igen. Genom att fostra fria människor skulle världen gå en krigslös framtid till mötes.

Anna Ljungkvist och Erik Halldén

Sedan den första skolan grundades har Waldorfpedagogiken fortsatt att utvecklas i över 100 år. Det är dock varje skola som självständigt väljer hur Waldorfpedagogiken ska komma till uttryck på just den skolan. På Almaskolan har vi valt att beskriva Waldorfpedagogiken i ett dokument som vi kallar "Vad är Waldorfpedagogik på Almaskolan", och som du kan läsa här. Några av de förhållningssätt som utvecklas där beskrivs nedan.

 

VETENSKAP

Natur- och samhällsvetenskapliga kunskaper förankras hos eleverna genom föreläsningar, egna iakttagelser och reflektioner, kunskapssökande, bearbetning och framställande av egna arbeten.

KONST OCH HANTVERK

Ett förhållningssätt inom alla ämnen som gör kunskaper levande och lärandet individanpassat, vilket bidrar positivt till den kognitiva utvecklingen.
Vi arbetar med naturliga och högkvalitativa material.

NATURSKÖN SKOLGÅRD
Vi har en levande skolgård i skogsmiljö, med Mälarparken som granne. Utepedagogik sker med årstidsbundna lärtillfällen i uteklassrummet eller naturen

Pedagogiken

ORDNINGSREGLER PÅ ALMASKOLAN

Uppdaterade 2023-11-08

 • Jag pratar inte eller gör andra ljud när det ska vara tyst.

 • Jag sitter på min plats i klassrummet om inte läraren säger något annat.

 • Jag är tyst och lyssnar när andra elever eller lärare pratar.

 • Jag räcker upp handen innan jag pratar i klassrummet. 

 • Jag stör inte andras studiero eller mina lektioner på något annat sätt.

 • Jag använder inte svordomar eller fula ord, och jag uttrycker mig inte på sätt som kan vara stötande för andra.

 • Jag utsätter inte någon för ord eller handlingar som jag själv inte skulle acceptera.

 • Jag skadar inte skolan eller skolans saker, t ex genom att rita, måla, sparka eller slå på skolan eller sakerna i skolan. 

 • Jag kommer i tid till lektionerna.

 • Jag äter inte på lektionstid.

 • Jag tar undan och slänger mitt skräp.

 • Jag använder inte nikotin, alkohol eller tobak i skolan. 

 • Jag använder inte mobiltelefon i skolan. Jag vet att mobilerna samlas in av läraren varje morgon, och återlämnas vid skoldagens slut, samt att telefonen lämnas ut till mig om jag behöver ringa mina vårdnadshavare.

 

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

 

Den vuxne som ser en elev bryta mot reglerna tar genast ett samtal med eleven. Om det inte räcker och eleven stör undervisningen visas eleven ut ur klassrummet. Vårdnadshavarna meddelas alltid om det inte räcker med en tillsägelse. Om det behövs, meddelas klasslärare och rektor. Fortsätter agerandet trots tillsägelser kallas vårdnadshavare till möte på skolan.

 

Det kan också, beroende på hur eleven agerar, vara aktuellt med muntlig varning, skriftlig varning, kvarsittning eller avstängning.

 

Om en elev förorsakar skada på skolans egendom ska ersättning eller reparation ske i samråd med skolan.

SKOLMATEN

All mat lagas på skolan. Vår utgångspunkt för inköp av råvaror är att vi så mycket som möjligt använder ekologiska, biodynamiska och närproducerade råvaror.

Image by Tuqa Nabi

Tre dagar per vecka serveras vegetarisk mat, en dag kött och en dag fisk. Till förmiddagsrasten (9.50 – 10.20) serveras knäckebröd, smör och frukt.

MOBILTELEFONER

På skolan gäller att eleverna får lämna in sina mobiltelefoner vid skoldagens början och hämta ut dem vid dagens slut.

Varför gör vi så?

Waldorfskolans undervisning syftar bland mycket annat till att stärka de relationer som finns i klassen och mellan elever och vuxna. Genom att ge möjlighet till en dag fri från störningar ges ökat utrymme för att bygga goda, starka relationer som främjar trygghet, god självkännedom och god inlärning. Vi vet också att vi vuxna är ständiga förebilder för barnen och tillämpar därför återhållsamhet med mobiltelefoner även för oss. Kommer ni föräldrar hit och besöker skolan, vill vi gärna att ni tänker på detta och inte använder mobiltelefonen inför barnen. Passa på att vara helt närvarande när du är här istället!

FÖRÄLDRASTÄDNING

Eftersom vår skola inte tar ut någon vinst går alla pengar direkt till eleverna. Genom att våra föräldrar städar sin klass städområden frigör vi medel som kommer våra elever direkt till godo i form av material av god kvalitet och hög personaltäthet. Det är också en tradition att man som förälder städar sitt barns klassrum, och den skänker engagemang i skolan, trygghet och stolthet för eleverna (”det är min pappa som har städat!”) och ger föräldrar möjlighet att delta i sina barns vardag på ett naturligt sätt.

 

Städningen sker efter ett schema som innebär ca två städningar per termin. Man städar onsdag och helg under en vecka.

 

Har man inte möjlighet att städa pratar man med sin klasslärare som kan förmedla kontakt med städhjälp eller, om man vill, tar bort namnet från klassens städlista.

Skärmavbild 2023-05-24 kl. 10.56.51.png

En toppenskola!

En mysig och seriös skola med engagerade lärare och personal. De bryr sig verkligen om eleverna och ser till att eleverna får uppnå sin egen fulla potential på ett uppmuntrande och positivt sätt. Lärare finns alltid tillgängliga för elever och ser till att eleven får allt det stöd och hjälp som den behöver. Vi är supernöjda med skolan och kan inte tänka oss någon bättre, efter erfarenheter från både kommunal skola och större privat skola tidigare.

Förälder på SchoolParrot,

maj 2022

bottom of page