top of page
image-from-rawpixel-id-3582403-jpeg.jpg

Konst & Kultur

På Almaskolan sätter vi stort värde på alla former av konst & kultur.

Nedan finns de aktiviteter som erbjuds utanför den ordinarie skolgången.

Piano- och sånglektioner

Piano- och sång lektioner kan bokas hos Gunnel Norling (sms eller telefon 070-0900504).

Gitarr- och elbaslektioner

Lektioner i gitarr eller elbas kan bokas hos Alessandro Salluzzi (sandro.saluzzi@almaskolan.org

Alexanderteknik

Alexanderteknik är en pedagogik som syftar till att bli medveten om och förändra skadliga och mindre bra reaktionsmönster och vanor. Tekniken erbjuder ett konstruktivt, praktiskt förhållningssätt för att kunna hantera vardagliga situationer. Naturligt god hållning och koordinerat och balanserat rörelsemönster blir ofta effekten.

Alexandertecknik kan med fördel kombineras med sång eller instrumentalmusik.

Kontakta Gunnel Norling (sms eller telefon 070-0900504). 

Priser

Om inget annat anges gäller följande priser:

125 kr/30 min

175 kr/45 min

200 kr/60 min

Bokning och betalning görs upp med respetive lärare/ledare.

bottom of page