top of page

 Vänföreningen Almarna

Vänföreningen Almarna är en ideell föreningen som har till uppgift att stödja Almaskolan i Västerås dels genom ideella praktiska insatser (t ex arbete på skolgården, städning, målning och reparationer), dels genom att ordna aktiviteter (t ex höst-, jul- och vårbasar) som inbringar pengar som ska användas till inköp och aktiviteter som förgyller elevernas vardag (t ex inköp av instrument, böcker till biblioteket, stipendier, föreläsningar, temadagar, leksaker till skolgården, skolresor, utflykter och deltagande i eurytmifestivalen i Järna).

mossberg_alm1_1200x675px_edited.jpg

Läs gärna föreningens stadgar här!

Pedagogiken
Skärmavbild 2023-05-24 kl. 10.56.51.png

En toppenskola!

En mysig och seriös skola med engagerade lärare och personal. De bryr sig verkligen om eleverna och ser till att eleverna får uppnå sin egen fulla potential på ett uppmuntrande och positivt sätt. Lärare finns alltid tillgängliga för elever och ser till att eleven får allt det stöd och hjälp som den behöver. Vi är supernöjda med skolan och kan inte tänka oss någon bättre, efter erfarenheter från både kommunal skola och större privat skola tidigare.

Förälder på SchoolParrot,

maj 2022

bottom of page