top of page
waldorfvasterasbylindaeliasson2018-web-38.jpeg

Fritidshemmet

Vårt fritidshem är beläget på skolans bottenvåning. Skolan har nära till Mälaren, Himlabacken och Mälarparkens skog. Dessutom är det nära till Västerås centrum med dess kulturliv.

 

Fritidshemmets (och naturligtvis även skolans) mål är att främja varje barns utveckling till en fri, kreativ och ansvarstagande individ i ett demokratiskt samhälle. De vuxna ska med entusiasm och skaparglädje gå före eleverna och inspirera till verksamhet av olika slag:

- kvalitativa samtal kring köksbordet

- avkoppling trä- och metallslöjd

- textil- och pappersslöjd

- sällskapsspel och fria lekar, såväl ute som inne

 

Allt hantverk och konstnärligt skapande är av största vikt. Det handen utför då den virkar, gör hjärnan då man räknar! Den glädje och det självförtroende som eget skapande ger, är viktigt för barnens utveckling.

 

En mycket stor del av tiden på fritidshemmet är lek utomhus. Utelek främjar barnens motoriska utveckling och utvecklar fantasi och samarbetsförmåga. Dessutom är den friska luften och rörelsen oerhört viktiga för hälsa och god kondition!

 

Vi är ute i alla väder varje dag efter skolslut. Mellanmål serveras ca. kl. två. Under vår och sommarmånaderna är vi ute mest hela tiden och både mellanmål, hantverk, samt det konstnärliga skapandet flyttas utomhus.

LEKEN FÖLJER ÅRETS RYTM

Sommaren – uteliv, bad, kojbygge, utflykter.

Hösten – ta tillvara det hösten erbjuder av bär, frukt och svamp.
Innelek, hantverk, konstnärligt skapande, teater och spel.

Vintern – pulka i Himlabacken, snölekar och snöbollskrig med vuxna, eldning vid vår eldstad.

Våren – utelek, sälgpipor, barkbåtar, dammar för vattenlek.

 

Genom leken erövrar barnet världen! Den fria leken, fri från vuxen styrning, har stort utrymme i waldorfpedagogiken. Under lekens gång är barnet mitt i en skapande process som engagerar hela människan.

 

Du ansöker hos kommunen om plats på fritidshemmet. Kom ihåg att göra det, så att allt är klart före skolstart!

bottom of page